top of page

ขอความกรุณาช่วยเหลือน้องแมวจร

อำพรรณ เอื้อการ

Apr 21, 2022

Organizer

A few words from a fundraiser

แถวบ้านมีแมวจรเยอะมากค่ะ เลยคอยให้อาหารมาตลอด 3 ปี ตอนแรกเห็นน้องแมวป่วย เลยพาไปหาหมอ ผลออกมาว่าเป็น FIP แต่ช่วยเหลือน้องได้เท่าที่จะช่วยแล้ว เนื่องจากค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ขอความกรุณาช่วยเหลือน้องด้วยนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะ

Facebook Share
Twitter Share
Linkedin Share
Copy Link

₹0

ระดมทุนถึง ฿26,000

people have donated to this

Facebook Share
Twitter Share
Linkedin Share
Copy Link
bottom of page